Katriina Rosavaara: Idea Lapinlahden Taidekeskuksesta ja taiteilijaresidenssistä

23.11.2020

Keväällä, koronakurimuksen eristäessä monet toimijat kotien etätyöpisteisiin, syntyi ajatus kaikkien yhteisestä paikasta, jossa kaupunkilaiset voivat kohdata taiteen, inspiroivan ympäristön, yhdessäolon ja hyvinvoinnin merkeissä. Syntyi ajatus kaikille avoimesta Lapinlahden taidekeskuksesta, joka nostaisi erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, ITE-taiteilijoiden, vammaisten taiteilijoiden, mielenterveystoipujien ja erilaisten muiden ryhmien tekemän taiteen osaksi aktiivista nykytaidekenttää. Esiin katveesta, nurkista, kätköistä ja arkistojen varjoista. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle osoitetussa aloitteessa olivat Vertaistaiteilijat-hankkeen kanssa mukana Kulttuuria kaikille -palvelu, Maaseudun sivistysliitto, Lapinlahden Lähde, Kukunori ry ja Kettuki ry.

Yhdessä ideoidussa taidekeskuksessa järjestettäisiin kuratoituja ja korkeatasoisia näyttelyitä, joissa esitettäisiin teoksia ja taiteilijoita koko edellä mainittujen ryhmien laajuudelta. Esimerkkejä näyttelyistä voisivat olla kooste suomalaisen ja kansainvälisen potilastaiteen varhaisista vuosista viime vuosisadan ensimmäiseltä puoliskolta nykytaiteen kommentoimana, residenssissä työskentelevän erityistä tukea tarvitsevan taiteilijan yksityisnäyttely, teemanäyttely avoimella haulla tai ITE-taiteilijoiden ja muiden kuvanveistäjien näyttely Lapinlahden puistoalueella. Taidekeskus tekisi yhteistyötä kotimaisen nykytaidekentän, taiteilijoiden ja residenssitoimijoiden kanssa. Toiminta olisi kansainvälistä ja näin parannettaisiin usein marginaaliin työnnettyjen taiteilijoiden mahdollisuuksia päästä työskentelemään myös ulkomaisiin residensseihin.

Taidekeskuksen yhteydessä toimisi mahdollisimman esteetön ja saavutettava taiteilijaresidenssi. Tämä tarkoittaisi sitä, että fyysisten kynnysten purkamisen lisäksi pyritään kehittämään residenssin rahoituspohja sellaiseksi, että se mahdollistaisi taiteilijalle myös taloudellisten esteiden ylityksen. Toisin sanoen taiteilijalle oleskelu residenssissä ei maksaisi mitään, ja lisäksi hän saisi työskentelyapurahan tai vastaavan korvauksen residenssiajalta. Residenssiaikoja jaettaessa noudatetaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta siten, että ainakin joka toinen residenssiin valittu taiteilija edustaa edellä mainittua taiteen kenttää laajasti käsitettynä ja itse määriteltynä. Tämä lisäisi kohderyhmään kuuluvien taiteilijoiden näyttely- ja työskentelymahdollisuuksia Helsingissä merkittävästi.

Taiteilijaresidenssin haku olisi avoin kaikille taiteilijoille. On tärkeää, että taidemaailmaa moniäänisyys vahvistuu ja että taiteilijat taidemaailman eri laidoilta tutustuvat toisiinsa ja toistensa työskentelyyn – taidekeskuksen ja residenssin toiminta tapahtumineen synnyttää kohtaamisen ja yhteistyön mahdollisuuksia. Tällä pyritään lisäämään taidemaailman yhdenvertaisuutta, alueellista tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä kasvattamaan taiteilijoiden työskentely-, ansainta ja näyttelymahdollisuuksia.

Helsinkiläisille Lapinlahden taidekeskus toisi lisää monimuotoisuutta kaupungin taidetarjontaan kiinnostavien näyttelyiden muodossa, mahdollisuuden osallistua näyttelyihin liittyvään oheisohjelmaan, kuten taiteilijavetoiseen työpajatoimintaan kaikille avoimessa taidepajassa, sekä tietysti myös helsinkiläisille taiteilijoille mahdollisuuden työskentelyyn ja näyttelyiden pitämiseen. Lapinlahden taidekeskus ei perisi taiteilijoilta näyttelyvuokraa, vaan kulut katetaan muulla rahoituksella.

Toivomme, että pääsemme esittelemään taidekeskusidean myös Lapinlahden tulevaisuutta pohtimaan asetetuille selvityshenkilöille ja jatkamaan suunnittelua kohti mahdollista toteutusta. Kaikkien helsinkiläisten ja muualta tulevien taiteilijoiden ja taiteen ystävien iloksi.

Teksti julkaistu Tulevaisuuden Lapinlahti -sivuston blogissa

Lisätietoa

Lapinlahden taidekeskus ja taiteilijaresidenssi

Me allekirjoittaneet olemme kiinnostuneita selvittämään potilastaiteeseen, ITE-taiteeseen sekä mielenterveystoipujien, vammaisten taiteilijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden tekemään taiteeseen keskittyneen taidekeskuksen ja taiteilijaresidenssin perustamista Lapinlahden entiselle sairaala-alueelle osana Lapinlahti 360° -ehdotusta, siinä tapauksessa, että Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päättää jatkaa alueen kehittämistä Lapinlahti 360° -suunnitelman pohjalta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tässä ehdotuksessa mukana olevat tahot kokoontuvat ideoimaan ja kehittämään tulevan taidekeskuksen ja taiteilijaresidenssin toimintaa, sisältöjä ja rahoitusratkaisuja yhdessä.

Idea

Lapinlahteen perustetaan potilastaiteeseen, ITE-taiteeseen sekä mielenterveystoipujien, vammaisten taiteilijoiden ja ja erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden tekemään taiteeseen keskittynyt taidekeskus ja taiteilijaresidenssi. Taidekeskus on toiminnaltaan ja sisällöiltään mahdollisimman avoin, inklusiivinen, turvallinen ja taiteellisesti kiinnostava.

Lapinlahti oli keskeisessä roolissa, kun potilastaide, eli potilaiden sairaalaoloissa tekemä taide, saapui Suomeen viime vuosisadan alussa. ITE-taiteen, eli visuaalisen nykykansantaiteen tekijöitä yhdistää itseoppineisuus ja oman taiteilijapolkunsa ja taiteilijaidentiteettinsä itsenäinen toteuttaminen. Erityistä tukea tarvitsevan taiteilijan tuen tarve voi johtua esimerkiksi kehitysvammasta. Vammaisilla taiteilijoilla voi olla toiminnallisia rajoitteita ja mielenterveystoipujilla taustalla mielenterveyden haasteita. Tästä joukosta löytyy paljon kiinnostavia ja korkeatasoisia taiteilijoita ja taidetta, jonka haluamme pääsevän paremmin esiin ja vahvemmaksi ja aktiivisemmaksi osaksi taidemaailmaa. Myös taidekokoelmia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja muuta aktiivista toimintaa on runsaasti.

Taidekeskuksen näyttelytiloissa järjestetään puolivuosittain vaihtuvia, kuratoituja ja korkeatasoisia näyttelyitä, joissa esitetään teoksia ja taiteilijoita koko edellä mainittujen ryhmien laajuudelta. Esimerkkejä näyttelyistä voisivat olla kooste suomalaisen ja kansainvälisen potilastaiteen varhaisista vuosista viime vuosisadan ensimmäiseltä puoliskolta, residenssissä työskentelevän erityistä tukea tarvitsevan taiteilijan yksityisnäyttely, teemanäyttely avoimella haulla tai ITE-taiteilijoiden veistostapahtuma Lapinlahden puistoalueella. Taidekeskus tekee yhteistyötä taustatoimijoiden verkostojen lisäksi kotimaisen nykytaidekentän, taiteilijoiden, residenssitoimijoiden ja alan kansainvälisten verkostojen kanssa. Tarkoituksena, että toiminta on kansainvälistä ja mahdollistaa esimerkiksi kansainvälisen residenssiyhteistyön. Näin parannettaisiin usein marginaalissa työskentelevien taiteilijoiden mahdollisuuksia päästä työskentelemään myös ulkomaisiin residensseihin.

Taidekeskuksen yhteydessä toimii mahdollisimman esteetön ja saavutettava taiteilijaresidenssi. Tämä tarkoittaa sitä, että fyysisten kynnysten purkamisen lisäksi pyritään kehittämään residenssin rahoituspohja sellaiseksi, että se mahdollistaa taiteilijalle myös taloudellisten esteiden ylityksen. Toisin sanoen taiteilijalle oleskelu residenssissä ei maksa mitään ja lisäksi hän saisi työskentelyapurahan, tai vastaavan korvauksen residenssiajalta. Residenssiaikoja jaettaessa noudatetaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta siten, että ainakin joka toinen residenssiin valittu taiteilija edustaa edellä mainittua taiteen kenttää laajasti käsitettynä ja itse määriteltynä. Tämä lisäisi kohderyhmään kuuluvien taiteilijoiden näyttely- ja työskentelymahdollisuuksia merkittävästi.

Taiteilijaresidenssin haku on avoin kaikille taiteilijoille. On tärkeää, että taidemaailman moniäänisyys vahvistuu ja taiteilijat taidemaailman eri laidoilta tutustuvat toisiinsa ja toistensa työskentelyyn. Taidekeskuksen ja taiteilijaresidenssin toiminta tapahtumineen synnyttää kohtaamisen ja yhteistyön mahdollisuuksia. Tällä pyritään lisäämään taidemaailman yhdenvertaisuutta, alueellista tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä kasvattaa taiteilijoiden työskentely-, ansainta ja näyttelymahdollisuuksia.

Helsinkiläisille Lapinlahden taidekeskus toisi lisää monimuotoisuutta kaupungin taidetarjontaan, mahdollisuuden osallistua näyttelyihin liittyvään taiteilijavetoiseen työpajatoimintaan ja muihin tapahtumiin, sekä tietysti taiteilijoille mahdollisuuden työskentelyyn ja näyttelyiden pitämiseen taiteilijaresidenssissä. Lapinlahden taidekeskus ei peri taiteilijoilta näyttelyvuokraa, vaan kulut katettaisiin muulla rahoituksella.

Mukana olevilla toimijoilla on runsaasti kansainvälisiä verkostoja ja benchmark-kohteita, joita voidaan hyödyntää ja osin mallintaa Lapinlahden taidekeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Helsingissä 7.5.2020

Mukana olevat toimijat aakkosjärjestyksessä:

Kettuki ry
Kettuki on erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö ja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto, jonka päämääränä on yhdenvertainen taide. Kettuki koordinoi pohjoismaista outsider-taiteen verkostoa. www.kettuki.fi

Kukunori ry
Kukunori taistelee tasa-arvoisen ja kestävän sosiaalisen hyvinvoinnin puolesta sekä kehittää uusia ajatuksia ja toimintoja näiden haasteiden voittamiseksi. Kukunori on kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö sekä ajatus- ja toimintahautomo. Yhdistys tuottaa skenaarioita, toimintaehdotuksia ja kokeiluja jäsenjärjestöjensä käyttöön kohderyhmien yhteen saattamiseksi uudenlaisten yhteiskunnallisten ratkaisujen luomiseksi. www.kukunori.fi

Kulttuuria kaikille -palvelu
Kulttuuria kaikille -palvelu edistää taide- ja kulttuurikentän yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja moninaisuutta. Lapinlahden taidekeskus ja taiteilijaresidenssi -ideassa palvelun rooli on tarjota asiantuntijuutta saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. www.kulttuuriakaikille.fi

Maaseudun sivistysliitto
Maaseudun Sivistysliitto nostaa esiin itseoppineita taiteilijoita ja huolehtii, että ITE-taide säilyy olennaisena osana kulttuuriperintöämme: ITE-taiteen kartoitukset (1990-luvulta alkaen), ITE-taidekokoelma ja arkisto, erilaiset tapahtumat, näyttelyt ja festivaalit, kirjatuotanto, sekä toimii aktiivisena kumppanina alan kansainvälisissä verkostoissa.
www.msl.fi https://itenet.fi/

Outsider-taiteen läänintaiteilija Esa Vienamo / Taiteen edistämiskeskus
Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike jakaa apurahoja ammattitaitelijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille viraston yhteydessä toimivien taidetoimikuntien ja lautakuntien kautta. Taike edistää taidetta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. www.taike.fi

Pro Lapinlahti ry
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry on helsinkiläinen mielenterveys- ja kulttuuriyhdistys, joka on yli 30 vuotta puolustanut Lapinlahden kulttuuriperintöä. Nyt yhdistys on myös MIELI ry:n paikallisseura ja vastaa Lapinlahden Lähteen, kaikille avoimeen mielen hyvinvoinnin keskuksen tapahtumista, hanketyöstä, kahvilasta ja viljelytoiminnasta. www.prolapinlahtiry.fi

Vertaistaiteilijat-hanke
Vertaistaiteilijat-hanke on kolmivuotinen, STEA-rahoitteinen hanke, jonka tehtävänä on edistää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden toimintaa taidemaailmassa ja työelämässä. www.vertaistaiteilijat.fi

Lisätietoja:

Katriina Rosavaara
katriina.rosavaara@aula-tyokoti.fi
p. 044 760 6250

Helka Ketonen
helka.ketonen@msl.fi
p. 040 3577662